← Terug naar alle artikels

Wetsvoorstel: schaf de verplichte prikklok bij glijdende uurroosters af

Een tijdsregistratie met prikklok brengt veel extra kosten en werklast voor de werkgever met zich mee: de technische apparatuur is niet goedkoop en vergt veel opvolging. Bovendien zorgt de administratieve rompslomp ervoor dat glijdende uurroosters in de privésector onderbenut blijven, terwijl er meer dan ooit vraag is naar flexibiliteit. Daarom dienden kamerleden Christian Leysen en Vincent Van Quickenborne een wetsvoorstel in dat pleit voor de vereenvoudiging van het huidige systeem.

Een regeling van glijdende uurroosters is een arbeids- regeling waarbij de werknemer zelf het begin en het einde van zijn arbeidsprestaties en zijn pauzes bepaalt, mits naleving van vastgelegde stam- en glijtijden. Een onderneming die het systeem van glijdende uurroosters wenst in te voeren, moet dit doen door middel van een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement. Deze moeten minimaal een aantal punten regelen, zoals onder andere de concrete invulling van het glijdende uurrooster.

Een andere voorwaarde is dat in geval van toepassing van een glijdend uurrooster de werkgever moet voorzien in een systeem van tijdsopvolging dat voor elke betrokken werknemer volgende twee gegevens vastlegt: de identiteit van de werknemer en per dag de duur van zijn arbeidsprestaties. Wanneer het een deeltijdse werknemer met een vast werkrooster betreft, moet bovendien het begin en einde van zijn prestaties en zijn rustpauzes worden vastgelegd.

Alle verplichtingen die een tijdsregistratiesysteem met zich meebrengt, zorgt in de praktijk echter voor inefficiëntie. Met dit wetsvoorstel wordt de verplichte invoering van een tijdsregistratie bij het invoeren van een systeem van glijdende uurroosters afgeschaft. Naast de huidige regeling wordt een nieuwe regeling ingevoerd genaamd “glijdend uurrooster zonder tijdsopvolging”. Met andere woorden: we voeren de keuzevrijheid in. Aan de bestaande regeling met tijdsopvolging wordt niets gewijzigd.

Lees het volledige wetsvoorstel hier: 

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/0436/55K0436001.pdf

 

 

 

Geef een reactie