Homezz

Voor een sterke, slanke en efficiënte overheid.

Voor minder, maar betere instellingen, regels en wetten. 

We kunnen veel beter 

Het is geen geheim dat ons land een ingewikkelde overheidsstructuur kent. De vele instellingen, regels en wetten die door de jaren heen tot stand gekomen zijn, vormen ondertussen een verwarrend kluwenHet klinkt misschien bizar, maar het is eenvoudiger om nieuwe wetten te maken dan om oude af te schaffen 
 
Dat alles heeft ervoor gezorgd dat we vandaag met een te log en weinig efficiënt overheidsapparaat zitten dat hoge, vaak onnodige kosten met zich meebrengt. 
Die ingewikkelde structuur afbouwen en verbeteren is een werk van lange adem. 
Daarom willen wij met deze website een overzicht geven van pijnpunten, veranderingsnoden en concrete voorstellen die kunnen bijdragen aan een slankere, maar betere overheid. Want het kan vaak met minder én beter 
 
Aarzel niet uw bijdrage te leveren op: info@minderenbeter.be 

Nuttige informatie 

www.kafka.be is een website waar burgers en ondernemingen meldingen over administratieve vereenvoudiging kunnen maken. Het team van de federale Dienst Administratieve Vereenvouding (DAV) volgt al deze meldingen op en verwerkt ze ter voorbereiding van administratieve en regelgevende bijsturingen. 

In het voorjaar 2019 lanceerden verschillende Open VLD-politici een nieuw Kafkaplan met 40 vereenvoudigingsprojecten(https://www2.openvld.be/kafkaplan-open-vld-snoeit-in-absurde-regels/) 

Samen maken we er werk van 

Kamerleden Christian Leysen en Marianne Verhaert en Vlaams Parlementslid Willem-Frederik Schiltz zetten samen hun schouders onder het Minder en Beter-project. Samen willen ze de volgende jaren werk maken van een betere en meer daadkrachtige overheid. U kan dit project steunen en er zelf mee aan bouwen door ons aandachtspunten en voorstellen door te sturen. 
 

Artikels

Hieronder vindt u relevante artikels met initiatieven, genomen met het oog op een betere, vaak minder absurde staatsstructuur, maar ook opinies, suggesties en concrete acties.
 


(texte en français en bas de page) De totale kost van de administratieve lasten voor de Belgische ondernemingen en zelfstandigen
Beleid zit hem soms in de kleine veranderingen. Willem-Frederik Schiltz' voorstel om handelaars niet langer te verplichten hun kassatickets op
De plenaire vergadering van de Senaat keurde vandaag een voorstel van resolutie goed van Senator Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) dat
Wie vandaag als handelaar vers geperst fruitsap wil verkopen in zijn onderneming moet daarvoor voldoen aan heel wat administratieve verplichtingen.
De Croo I wil inzetten op administratieve vereenvoudiging en vermindering van de regellast. Er werd een staatssecretaris aangeduid die het
Wanneer het gaat over institutionele hervormingen ter bevordering van de overheidsefficiëntie, denkt men vaak automatisch aan communautaire thema’s. Echter: institutionele
Het Rekenhof heeft begin juli haar 177ejaarrapport gepubliceerd. Een greep uit de punten die werden behandeld: van de rekeningen van het afgelopen
(Version française en dessous) Open VLD-Kamerleden Christian Leysen, Marianne Verhaert en Vlaams fractieleider Willem-Frederik Schiltz hebben samen hun schouders gezet
De vennootschapsbelasting is dringend aan een update toe. Het systeem is vandaag complex, verouderd en bovendien niet waterdicht. Je zou
De Dienst Administratieve Vereenvoudiging moet onze federale overheid eenvoudiger laten werken. Het Rekenhof lichtte de dienst door en is echter
Het klinkt misschien absurd, maar wie vandaag als winkelier vers geperst fruitsap wil verkopen in zijn supermarkt moet daarvoor voldoen
Versnippering leidt tot inefficiëntie, dat is in ons land al langer duidelijk. We moeten daarom nadenken over hoe en waar
Een tijdsregistratie met prikklok brengt veel extra kosten en werklast voor de werkgever met zich mee: de technische apparatuur is