← Terug naar alle artikels

Federaal Regeerakkoord toont ambitie voor ‘minder en beter’

De Croo I wil inzetten op administratieve vereenvoudiging en vermindering van de regellast. Er werd een staatssecretaris aangeduid die het beleid van administratieve vereenvoudiging zal gaan uitvoeren. De lectuur van het regeerakkoord bewijst dat het de regering menens is om het met mindere regels te doen en onze overheid beter te laten werken.

Op tal van beleidsdomeinen wordt over vereenvoudiging gesproken. Zo zal de fiscale hervorming die aangekondigd wordt ook en vooral een fiscale vereenvoudiging moeten worden. Ook wordt een vereenvoudiging van bijvoorbeeld de verlofstelsels, de systemen van aanvullende pensioenen en de verzekeringswetgeving in het vooruitzicht gesteld.

Er komt ook een nieuw “kafka-plan”. Doelstelling is om de administratieve lasten met 30% te laten zakken en elke extra administratieve last moet worden gecompenseerd door een vereenvoudiging. De overheid moet bedrijfsvriendelijker worden. Ongewilde fouten van burgers en bedrijven worden niet meer afgestraft door het “recht om fouten te maken” wettelijk te verankeren. Burgers moeten toezicht krijgen op alle data die de federale overheid over hen beheert. Ondernemers moeten ondernemen en niet overbodige formulieren invullen.  

De federale overheid kan ook slanker en performanter. De onafgewerkte redesignplannen van de vorige regering worden terug opgenomen. Zo spreekt het regeerakkoord over een rationalisering van het aantal instellingen, horizontale processen en facilitaire diensten. Ook interne procedures moeten vlotter verlopen maar tegelijk wordt er ingezet op betere interne controle en audit.

Het is duidelijk. De nieuwe regering De Croo wil de hand aan de ploeg slaan. Ik ga samen met collega’s Marianne Verhaert en Willem-Frederik Schiltz verder aan de slag om de nieuwe regering te inspireren en het debat op gang te brengen om onze staat slanker en performanter te laten werken met mindere maar betere regels. Stap voor stap moet dat lukken. Ook uw inbreng is altijd welkom om samen dit doel te bereiken!

Geef een reactie